تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398
کد 1

اطلاعیه جذب نیروی طرحی دانشکده علوم پزشکی سراب

اطلاعیه جذب نیروی طرحی دانشکده علوم پزشکی سراب

.

بسمه تعالی

" اطلاعیه"
بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب از بین فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی ذیل جهت جذب نیروی انسانی در قالب خدمت پزشکان و پیراپزشکان نیاز به نیروی  طرحی دارد بدین منظور فارغ التحصیلان می توانند با مراجعه به سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس https://tarhreg.behdasht.gov.ir از مورخه 25/3/98 تا 5/4/98 نسبت به ثبت نام طرح اقدام نمایند.
  • کارشناس مامایی
  • کارشناس تغذیه
  • کارشناس تجهیزات پزشکی
  • کارشناس فیزیوتراپی
  • کارشناس بهداشت عمومی (کارشناس بهداشت خانواده - کارشناس مبارزه بیماری ها)