تاریخ : پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400
کد 2

اطلاعیه

اطلاعیه شرح وظایف مشاغل

اطلاعیه شرح وظایف مشاغل
بدین وسیه به اطلاع همکاران محترم می رساند شرح وظایف مشاغل اختصاصی و عمومی در سامانه دانشکده به آدرس http://logistic.sarabums.ac.ir/?PageID=697 در دسترس می باشد. لذا همکاران می توانند با مراجعه و مطالعه آن اطلاعات کافی از شرح وظایف خود داشته باشند.