برچسب شده با

برچسب شده با بانک ملی

تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات بانکی به کارکنان حوزه سلامت امضاءشد

مطالب/ تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات بانکی به کارکنان حوزه سلامت امضاءشد

                           
      تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات بانکی به کارکنان حوزه سلامت امضاءشد تفاهم نامه همکاری بین بانک ملی آذربایجان شرقی و دانشکده علوم پزشکی سراب به امضای طرفین رسید.
شنبه 1 مرداد 1401