کارپرداز


آقای قهرمان دلیر

کارپرداز دانشکده علوم پزشکی سراب

شماره تماس: 43222033-041

شرح وظایف کارپردازی 
  1. دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد
  2. استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
  3. گزینش کالا با نازلترین بها و بالاترین کیفیت
  4. خرید کالا و تجهیزات پس از تامین اعتبار مالی
  5. تحویل کالا به انبار
  6. تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوطه
  7. تهیه و تنظیم اسناد مالی و تحویل به حسابداری
  8. انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق